Home
Nieuw: Huis van het Kind Temse Afdrukken

 

   Huis van het Kind affiche

Op dinsdag 14 februari om 15 u. vond in de OCMW-kantoren de persvoorstelling plaats van het Huis van het Kind.

Dat is géén huis van steen maar een samenwerking tussen verschillende organisaties met een hart voor kinderen!

Deze samenwerking heeft geleid tot de lancering van een website (www.huisvanhetkindtemse.be) en onthaalpunten:

  • OCMW: diensten Kinderopvang en Onderwijsopbouwwerk
  • Gemeentebestuur: diensten Jeugd, Onderwijs, Integratie, Sociale Zaken - AC De Zaat, 3de verdieping
  • Speel-o-theek in JOC De Nartist
  • Kind en Gezin: consultatiebureau Temse (Oeverstraat)

Het Huis van het Kind richt zich tot (aanstaande) ouders, gezinnen en kinderen tot 12 jaar. Later zal deze doelgroep uitbreiden tot jongeren.

Lees meer...
 
Bouw-, verkavelings- en milieuvergunning worden omgevingsvergunning vanaf 1 juni Afdrukken

 

Vanaf 1 juni 2017 gaat Temse van start met de omgevingsvergunning. Die vervangt de huidige stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. Vanaf dat ogenblik worden alle steden en gemeenten in Vlaanderen ook verplicht hun dossiers digitaal te behandelen.  

Let op: voor de dossiers waarvoor het gewest of de provincie bevoegd is de startdatum 23 februari 2017.

In onze gemeente is het nu al mogelijk om een aanvraag stedenbouwkundige vergunning digitaal in te dienen via het omgevingsloket. Dit zal het papierwerk bij zowel de aanvrager als de gemeente sterk verminderen en de informatie-uitwisseling tussen de betrokkenen beter stroomlijnen. Zo zal dezelfde informatie geen meerdere keren meer worden opgevraagd en moet iemand zijn dossier niet meer in meerdere exemplaren indienen.

Lees meer...
 
Wie plaatst aardbeiplantjes in tuin voor meting fijn stof? Afdrukken

 

Project AIRbezen Oost-Vlaanderen

   Airbezen 2017

Aardbeien en fijn stof? Op het eerste gezicht een ongewone combinatie… Toch worden aardbeiplantjes al enkele jaren ingezet via het project AIRbezen om de concentratie fijn stof - meer bepaald de uitstoot door het verkeer - te meten op diverse locaties. Binnenkort zal dat gebeuren in heel Oost-Vlaanderen. AIRbezen is een project van beweging.net en CM Midden-Vlaanderen i.s.m. de Universiteit Antwerpen, Vorming Plus en de provincie Oost-Vlaanderen. Het wil zowel de mensen sensibiliseren rond de problematiek van fijn stof als de luchtkwaliteit van de volledige provincie in kaart brengen.

 

In maart zullen in Oost-Vlaanderen ruim 9 000 aardbeiplanten verdeeld worden onder de ingeschreven gezinnen. Gedurende meer dan twee maanden zullen deze plantjes verkeersgerelateerd fijn stof op hun bladeren verzamelen van op een vensterbank, aan een schoolpoort, in een woonwijk, industriezone, natuurgebied, enz.

Lees meer...
 
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Favorieten |  Abonneer | Share on facebook | delen op twitter Share on Twitter