Windturbines: gemeentelijke ruimtelijke visie

De gemeentelijk ruimtelijke visie voor windmolens geeft aan welke gebieden in Temse in aanmerking komen voor grootschalige windturbines.

Vanuit het gemeentelijk klimaatactieplan van 2017 werd onderzocht welke gronden geschikt zijn voor het plaatsen van grootschalige windturbines en onder welke randvoorwaarden. 

Enkel de zone Velle, in de omgeving van de E17, komt in aanmerking voor de plaatsing van dergelijke windmolens. De Gemeenteraad keurde de ruimtelijk visie voor windmolens goed op 16 december 2019.

Naar top