Wilsverklaring euthanasie

Maak een afspraak

Inhoud

Je kan een voorafgaande wilsverklaring voor euthanasie opstellen waarin je vraagt dat er euthanasie wordt verricht als je op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest (coma). Buiten deze wilsverklaring om, is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die nog in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken.

Voorwaarden

 • Je kan een wilsverklaring opstellen als je meerderjarig (of ontvoogd minderjarig) bent en handelsbekwaam.
 • Een wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken en heeft een geldigheid van:
  • onbeperkte duur (wilsverklaringen opgesteld vanaf 2 april 2020)
  • vijf jaar (wilsverklaringen opgesteld vóór 2 april 2020)
 • De wilsverklaring moet worden opgesteld in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen. Minstens één van hen mag geen materieel voordeel bij het overlijden hebben.
 • Je kan in de wilsverklaring één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die, als het zover is, de behandelende arts op de hoogte brengen van jouw wil.
 • Je moet de wilsverklaring dateren en ondertekenen, net zoals de getuigen en de eventuele vertrouwenspersonen.
 • Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd via een wilsverklaring als de patiënt zich in een toestand van onomkeerbare coma bevindt. In alle andere situaties van verworven wilsonbekwaamheid (zoals bij dementie, hersentumor,…) is een aanvraag tot euthanasie via een wilsverklaring niet mogelijk.

Procedure

Je kan een wilsverklaring voor euthanasie persoonlijk (enkel op afspraak) laten registeren bij het team Burgerzaken.

De registratie is niet verplicht. Je kan de verklaring ook opstellen en bezorgen aan je getuigen, eventuele vertrouwensperso(o)n(en) en huisarts.

Wat meebrengen

 • je identiteits- of verblijfskaart
 • het ingevulde en ondertekende formulier ‘wilsverklaring euthanasie’
 • als je de wilsverklaring voor iemand anders laat registreren: een volmacht en (een kopie van) de identiteitskaart van betrokkene

Prijs

Een wilsverklaring voor euthanasie laten registreren is gratis.

Downloads

Externe links

Naar top