Wettigen handtekening

Inhoud

Het wettigen of legaliseren van een handtekening betekent dat de bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt. Deze wettiging heeft niet als doel de echtheid van de inhoud van het document te bewijzen.

Voorwaarden

  • De persoon van wie de handtekening gewettigd moet worden, moet in een Belgische gemeente wonen.
  • Het document mag niet bestemd zijn voor immorele, bedrieglijke of strafbare zaken.
  • De formaliteit moet nuttig of nodig zijn. Het mag dus niet gaan om een louter private akte (een eigenhandig geschreven testament bijvoorbeeld).
  • de taal van de tekst op het document moet verstaanbaar zijn voor de loketmedewerker.

Procedure

Een handtekening laten wettigen doe je persoonlijk bij de Snelbalie van Burgerzaken (zonder afspraak).

Voor Belgen of niet-Belgen die niet in Belgiƫ wonen, kan een handtekening enkel gewettigd worden bij de dienst Legalisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Wat meebrengen

  • je identiteits- of verblijfskaart
  • het document waarop de handtekening moet gewettigd worden
  • als je de handtekening van iemand anders laat wettigen: een volmacht en de identiteitskaart van de betrokkene

Prijs

Een handtekening laten wettigen is gratis.

Downloads

Naar top