Werken Kouterstraat en omgeving

Startdatum: 01-02-2023
Einddatum: 30-04-2025

Stratenplan

Kouterstraat 5, 9140 Temse
We vernieuwen de Kouterstraat, Pastoor Boelstraat, Schoolstraat, Gasthuisstraat (tot Mariadal) en een deel van de Clement D'hoogelaan.

Wat gaan we doen?

We gaan zowel werken aan de riolering als aan de straten zelf:

 • gescheiden riolering: afvalwater en regenwater worden apart afgevoerd
 • regenwater wordt opgevangen en trager afgevoerd door bv. grasbetontegels en planten
 • aangename en veilige winkelkern met nieuwe voetpaden en voldoende parkeerplaatsen. Het totaal aantal parkeerplaatsen blijft behouden.
 • vernieuwen van de volledige rijbaan
 • er komt meer groen in het straatbeeld en aanleg van geveltuintjes voor inwoners die dat wensen
 • aandacht voor slimme mobiliteit: fietsstraat, goede voetpaden, toegankelijk openbaar vervoer, intelligente verkeerslichten aan twee kruispunten

Werken in fases

Het volledige project moet binnen 250 werkdagen afgerond zijn. De kruispunten moeten telkens op 25 werkdagen klaar zijn om de hinder te beperken. We werken in 5 fases. Iedere fase bestaat uit voorbereidende werken, rioleringswerken en wegenwerken. 

 • Fase 1 van 22 januari tot en met 12 juli 2024: Kouterstraat, Clement D’hooghelaan tot woonzorgcentrum De Reiger, parking residentie Elisabeth en kruispunt Kouterstraat - Vrijheidstraat
  • Fase 1 a: Kouterstraat: 22 januari tot en met 12 juli 2024
  • Fase 1 c: Clement D'hooghelaan: 16 februari tot en met 12 juli 2024
  • Fase 1 b: Kruispunt Vrijheidstraat: 11 maart tot en met 15 mei 2024
  • Fase 1 d: parking Residentie Elisabeth: 13 maart 2024 tot na bouwverlof

We proberen deze fase zo goed mogelijk af te ronden tegen het bouwverlof. Aan het begin van de Kouterstraat (met kruispunt Gasthuisstraat) en aan het plein voor het Sociaal Huis moet er na het bouwverlof nog gewerkt worden.

Plan fase 1


 • Fase 2 van 21 mei tot en met 23 juli 2024: Gasthuisstraat tot Mariadal inclusief het kruispunt met de Kouterstraat. Er worden eerst sleuven gegraven om stalen te nemen. De effectieve wegen- en rioleringswerken starten vanaf 10 juni.
  • Fase 2 a: Gasthuisstraat tot Mariadal: 21 mei tot en met 23 juli 2024
  • Fase 2 b: kruispunt Gasthuisstraat - Pastoor Boelstraat: vanaf 10 juni (nadien moet beton nog drogen en worden de voetpaden afgewerkt)
  • Als het kruispunt van de Gasthuisstraat met de Pastoor Boelstraat niet toegankelijk is, wordt de Akkerstraat tussen de Scheldestraat en het kruispunt tijdelijk dubbele richting. Je mag er dan niet parkeren.

Tegen het bouwverlof zal er een onderlaag liggen in de Gasthuisstraat zodat het ziekenhuis beter bereikbaar is.

Plan fase 2


 • Fase 3 van 5 augustus tot en met 9 oktober: Pastoor Boelstraat
  • Vanaf 5 augustus worden er eerst sleuven gegraven om stalen te nemen. Op dat moment is de straat nog toegankelijk.
  • De effectieve werken starten pas als het kruispunt met de Gasthuisstraat klaar is.

Plan fase 3


 • Fase 4 van 9 oktober tot en met 20 maart 2025: Schoolstraat inclusief kruispunt met de Eeckhoutdriesstraat

Plan fase 4


 • Fase 5 van 22 mei tot en met 12 juli 2025: sportvelden: verbreden van de grachten, opvangen van regenwater en aanleg gescheiden riolering

Na de werken

Kouterstraat

Na deze werken wordt de Kouterstraat:

 • een fietsstraat: fietsers mogen niet ingehaald worden door auto’s
 • een straat waar je max. 30 km per uur mag rijden
 • een eenrichtingsstraat voor auto’s komende van de Vrijheidstraat richting Pastoor Boelstraat (de bus mag in de twee rijrichtingen rijden)
 • een straat met een groene middenberm waarop plaatselijk kan geparkeerd worden met laad- en loszone
 • een straat met parkeerplaatsen in grasbetontegels

Pastoor Boelstraat

 • Hier zal een zone 30 gelden.
 • De rijweg wordt aangelegd in betonstraatstenen. 
 • We voorzien extra groen met planten.
 • Alle parkeervakken worden in grasbetontegels aangelegd. Ter hoogte van nr. 15 voorzien we extra fietsbeugels.

Schoolstraat

 • Hier worden de parkeervakken ook in grasbetontegels aangelegd. 
 • De rijweg zal in asfalt voorzien worden.
 • De zone 30 loopt verder.

Intelligente verkeerslichten (iVRI)

Een intelligent verkeerslicht (iVRI) kan communiceren met zowel gebruikers van GPS-systemen als met andere intelligente verkeerslichten. Na de werken voorzien we intelligente verkeerslichten aan deze kruispunten:

 • Gasthuisstraat met N16
 • Kouterstraat met Pastoor Boelstraat
Laatste wijziging: woensdag 12 jun 2024 om 08.56 u.

Contactpersoon

Werfleider Jonas Aerts

Contact

Openbaar domein - Projecten riolerings- en wegenwerken

Adres
AC De Zaat Frans Boelplein 1 , 9140 Temse
Tel.
Vandaag Nu gesloten
Op afspraak van 08.30 tot 12.00 u.
Telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 12.00 u. & 13.30 tot 16.00 u.
Morgen
Telefonisch bereikbaar van 08.30 tot 12.00 u. & 13.30 tot 16.00 u.
Op afspraak van 08.30 tot 12.00 u. & 13.30 tot 16.00 u.
Naar top