Waardering Vastgestelde Inventaris Bouwkundig Erfgoed

Het onroerend erfgoed in onze gemeente werd bekeken: wat is de staat van het gebouw? Hoe past het gebouw in de omgeving?

De panden werden ingedeeld in vijf categorieën:

  • categorie 1: zeer hoge erfgoedwaarden
  • categorie 2: hoge erfgoedwaarden
  • categorie 3: duidelijk leesbare erfgoedwaarden
  • categorie 4: matige (bewaarde) erfgoedwaarden
  • categorie 5: verdwenen erfgoedwaarden

Waardering helpt bij beslissingen

Ieder pand kreeg een categorie en waarderingsfiche toegewezen. De waarderingsfiches werden door de gemeenteraad goedgekeurd op 25 maart 2024. 

Waarom? Deze fiches helpen bij een aanvraag van een omgevingsvergunning. Het cultuurhistorische aspect van een pand kan beter beoordeeld worden. 

Dankzij de waardering kunnen we bij toekomstig gemeentelijk beleid rekening houden met de erfgoedwaarden en hier de nodige uitzonderingen of stimulansen voorzien.  

Voor de bouwheer zijn de waarderingsfiches een eerste houvast. Waarmee moet hij rekening houden bij de verbouwing of uitbreiding van een erfgoedpand? Waar zijn er veranderingen mogelijk?

Bij grondige verbouwingen denken we samen na over hoe de gewenste ontwikkeling kan gerealiseerd worden met behoud van de erfgoedwaarden. Ingrijpende wijzigingen of (gedeeltelijke) sloop is alleen voor gebouwen van de lagere categorieën te overwegen. Er is dan wel een grondige motivatie en documentatie van de bestaande toestand nodig.  

Naar top