Rijbewijs: voorlopig

Vraag online aan

Maak een afspraak:

Aanvraag

Afhalen(enkel bij online aanvraag)

Inhoud

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument. Je kan ermee op de openbare weg rijden als voorbereiding op je praktisch rijexamen.

Voorwaarden

Er bestaan 3 modellen:

Model 36

= voorlopig rijbewijs met begeleider. Dit is 36 maanden geldig. Je kiest 1 of 2 begeleiders.

 • De begeleider moet ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgegeven in België.
 • De begeleider heeft minstens 8 jaar een Belgisch of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarvoor hij de leerling begeleidt.
 • Als de begeleider een handicap heeft en daardoor enkel een aangepast voertuig mag besturen, mag hij enkel leerlingen begeleiden die eenzelfde voertuigaanpassing nodig hebben.
 • De begeleider mag de laatste 3 jaar niet ontzet zijn uit zijn recht tot sturen. Een verval van het recht tot sturen wordt opgelegd door de rechter en kan gekoppeld zijn aan herstelexamens en -onderzoeken.
 • De begeleider heeft het afgelopen jaar geen andere leerling-chauffeur begeleid. Tenzij het gaat om je kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen. Of die van de partner waarmee je gehuwd bent, wettelijk samenwoont of feitelijk een gezin vormt.

Model 18

= voorlopig rijbewijs zonder begeleider. Dit is 18 maanden geldig. Je volgt eerst 20 uur les bij een erkende rijschool.

Je mag 2 passagiers meenemen die beiden moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgeleverd in België.
 • Minstens 8 jaar houder en drager zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarmee de kandidaat-chauffeur rijdt.
 • De laatste 3 jaar niet ontzet zijn uit het recht tot sturen, opgelegd door een rechter.
 • Bestuurders die enkel een speciaal aan hun handicap aangepast voertuig mogen besturen, mogen niet meerijden.

Model 12

= éénmalig aan te vragen nadat je eerst de normale procedure hebt doorlopen. Het is voor kandidaten van wie het voorlopig rijbewijs is verlopen en die geen 3 jaar wensen te wachten om een nieuw voorlopig rijbewijs aan te vragen.

 • Je vorig voorlopig rijbewijs Model 36 of Model 18 is niet meer geldig en je zit in de wachttijd van 3 jaar.
 • Je theoretisch examen moet nog geldig zijn, dus minder dan 3 jaar geleden geslaagd zijn. Als dat niet zo is, dan moet je eerst het theoretisch examen opnieuw afleggen.
 • Je moet 6 uur rijschool hebben gevolgd. Je moet deze lessen volgen nadat de geldigheid van je vorig voorlopig rijbewijs (Model 36 of Model 18) verlopen was. Rijschoollessen zijn 3 jaar geldig.
 • Op het voorlopig rijbewijs Model 12 moet minstens één begeleider worden vermeld.

Procedure

Aanvraag

Je vraagt een voorlopig rijbewijs aan:

 • persoonlijk (enkel op afspraak) bij team Burgerzaken
 • online via de app Beldrive
  • voor de aanvraag van een M36 of M12 zullen de begeleiders zich eerst moeten registreren via dezelfde link. Begeleiders wiens rijbewijs niet is geregistreerd of buiten omloop staat, krijgen een melding dat ze zich eerst tot hun gemeente moeten wenden. In dat geval is een online aanvraag niet mogelijk.
  • een wijziging van begeleider kan nog niet online

Bij verlies of diefstal van een voorlopig rijbewijs moet je eerst aangifte doen bij de lokale politie.

Afhalen

Als je het rijbewijs aan het loket aanvraagt, laten we meteen weten vanaf wanneer je het rijbewijs kan afhalen.

Als je het rijbewijs online aanvraagt, maak je een afspraak voor afhaling van zodra je van ons een bericht krijgt dat je rijbewijs klaar is. We moeten dan je originele documenten nog nakijken en de betaling ontvangen.

Wat meebrengen

Aanvraag

 • je identiteits- of verblijfskaart
 • het aanvraagformulier dat je gekregen hebt in het examencentrum, correct ingevuld en ondertekend
 • je bankkaart of het te betalen bedrag
 • het attest van de rijschool dat bevestigt dat je 20 uren rijles hebt gevolgd (indien van toepassing)
 • het medisch attest (indien van toepassing)
 • je voorlopig rijbewijs (indien van toepassing)
 • een attest van verlies/diefstal (indien van toepassing)

De foto en handtekening komen uit het rijksregister. Wil je een andere foto dan de foto op je identiteitskaart, dan breng je ook een pasfoto mee (volgens de normen van de ICAO).

Afhalen

 • je identiteits- of verblijfskaart
 • als je het rijbewijs voor iemand anders afhaalt: een volmacht en (een kopie van) de identiteitskaart van betrokkene
 • als je het rijbewijs online hebt aangevraagd, breng je ook de originele documenten nodig bij de aanvraag mee. De betaling gebeurt dan ook bij het afhalen.

Prijs

Een voorlopig rijbewijs kost 25 euro.

We ontvangen de betaling liefst met bancontact. Cash betalen kan ook.

Regelgeving

Koninklijk Besluit betreffende het rijbewijs van 23 maart 1998.

Downloads

Naar top