Visienota Ruimte voor wonen 2022-2040

Dit document werd samengesteld als voorbereiding voor de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Temse, als opvolger van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) Temse. Het GRS dateert van 2007 en biedt niet langer een duidelijk antwoord op de nieuwe ruimtelijke uitdagingen van vandaag.

De Ruimtebarometer 2020 toont de analyse van belangrijke processen die een impact hebben op het huidige en toekomstige gebruik van de ruimte in Temse. Deze barometer vormt de aanzet voor een aantal strategische keuzes:

  • beperken van het extra innemen van de ruimte
  • verhogen van het ruimtelijk rendement in de bestaande ruimte in plaats van uit te breiden

In Temse dreigt de inname van de ruimte vooral te verhogen door de aanwezigheid van nog niet ontwikkelde delen van het woon(reserve)gebied. Huizen en tuinen nemen nu 15,7% van het grondgebied in, terwijl 21,1% bestemd is als woongebied. De Bouwmeester Scan (2020) schetste de urgenties en de mogelijkheden voor ruimte en duurzaamheid en gaf een aanzet tot een ambitieuze verandering.

Het juridisch aanbod werd kritisch onderzocht en er werd een visie geformuleerd om het verdere ruimtebeslag in Temse te beperken. In de Visienota Ruimte voor wonen 2022-2040 werd deze eerste aanzet verdiept met als doel de discussie over het toekomstige ruimtebeleid te openen.

Downloads

Naar top