Onze visie: naar een gezond en regeneratief Temse

Als Lokaal Bestuur nemen we onze verantwoordelijkheid en zetten we in op het herstel van onze leefomgeving.

Zo geven we het goede voorbeeld aan inwoners en bedrijven. We nemen de komende jaren maatregelen om ons aan te passen aan klimaatverandering, zetten in op hernieuwbare energie en renovatiepotentieel. Hierbij willen we jou als inwoner zoveel mogelijk ontzorgen en collectieve oplossingen aanbieden. 

Dit alles werd neergeschreven in een visie richting 2050: bouwen aan een gezond en regeneratief Temse.

Visie steunt op pijlers

Samen brengen we verandering: het beschermen van de planeet is minstens zo belangrijk als de belangen van de mens. In alles wat wij doen en nastreven zou de bescherming en hernieuwing (regeneratie) van die ecosystemen een leidend principe moeten zijn. Onze visie is gebaseerd op 4 pijlers. Deze pijlers geven ons richting over alle beleidsdomeinen heen.

  • De natuurlijke gemeente: we denken vanuit oplossingen die de natuur ons biedt. We streven naar een samenleving waarin we onszelf zien en gedragen als onderdeel van de natuur.
  • De verbonden gemeente: we plannen vanuit nabijheid, we versterken onze lokale economie, groene energie gaan we zoveel mogelijk zelf opwekken. We streven naar inclusie en participatie.
  • De circulaire gemeente: we vermijden afval en gebruiken minder grondstoffen. We zetten in op hergebruik van materialen.
  • De aanpasbare gemeente: we denken toekomstgericht en vanuit de specifieke eigenschappen van onze gemeente. We plannen alles flexibel in.

In deze video brengen we onze toekomstvisie in beeld:

Naar top