Verwaarlozing van woningen/gebouwen

Maak een afspraak

Inhoud

Bij verwaarlozing wordt de woning of het gebouw op een inventarislijst geplaatst om herstel aan te moedigen. Zonder respons kan dit leiden tot een heffing. Lokaal Bestuur Temse bestrijdt verwaarlozing actief.

Heb je zelf een verwaarloosde woning gezien? Meld het ons via mail!

Wanneer is er sprake van verwaarlozing?

Een woning wordt beschouwd als verwaarloosd wanneer ze ernstige zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten.

Procedure

Vaststelling van verwaarlozing

Als er aanwijzingen voor verwaarlozing zijn, dan komt een woningcontroleur ter plaatse om de verwaarlozing vast te stellen. De controleur doet dit vanop het openbare domein en hanteert hiervoor een aantal objectieve criteria.

Akte opstellen

Er wordt dan een administratieve akte opgemaakt op basis van een 'technisch verslag verwaarlozing'.

Inventarisatie

Wanneer de controleur vaststelt dat een woning effectief verwaarloosd is, ontvangt de eigenaar een kennisgeving en de administratieve akte

Beroep

Binnen een termijn van 15 kalenderdagen, die ingaat de dag na de datum van de aangetekende zending vermeld in artikel 4, kan je bij het College van Burgemeester en Schepenen beroep aantekenen tegen de beslissing tot opname in het verwaarlozingsregister. Het beroep wordt via aangetekende brief verstuurd.

Schrapping

Een woning of een gebouw wordt geschrapt uit het verwaarlozingsregister wanneer je bewijst dat alle gebreken, zoals opgenomen in het beschrijvend verslag, hersteld, beƫindigd of verwijderd zijn.

Prijs

De belasting is voor het eerst verschuldigd vanaf het ogenblijk dat de woning of het gebouw gedurende twaalf opeenvolgende maanden is opgenomen in het verwaarlozingsregister. 

Vrijstelling van heffing

In een aantal gevallen kan je een vrijstelling van deze heffing krijgen. Alle vrijstellingen en bijhorende voorwaarden vind je in het reglement.

Bezwaar indienen

Na ontvangst van het aanslagbiljet kan de eigenaar bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. 

Naar top