Veranderen van voornaam

Maak een afspraak

Inhoud

Je kan je voornaam laten veranderen bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Voorwaarden

De procedure voornaamsverandering is enkel van toepassing voor:

  • Belgen
  • erkende vluchtelingen of staatlozen
  • vreemdelingen die geen voornaam hebben en een nationaliteitsdossier indienen

Een voornaamsverandering aanvragen, kan enkel in je woonplaats (of laatste woonplaats in België als je in het buitenland woont).

Wil je de voornaam veranderen van je minderjarig kind, dan moeten beide ouders een schriftelijke toestemming geven.

Transgenders kunnen een nieuwe voornaam kiezen vanaf de leeftijd van 12 jaar.

Procedure

Aanvraag

Je vraagt een voornaamsverandering persoonlijk (enkel op afspraak) aan bij het team Burgerzaken.

  • Is je voornaam verkeerd geregistreerd in het rijksregister? Dan kan je dit laten verbeteren (zie 'Gegevens rijksregister aanpassen').
  • Ben je in het buitenland van voornaam veranderd? Laat dan de buitenlandse akte/beslissing registreren (zie 'Buitenlandse akte/beslissing registreren').

Verdere procedure

De procedure duurt maximaal 3 maanden.

Alle Belgische akten van de burgerlijke stand waarin je wordt vermeld (bijvoorbeeld je geboorteakte, huwelijksakte, geboorteakte van jouw kinderen,…) en je gegevens in het rijksregister worden automatisch aangepast. Buitenlandse akten moet je zelf laten aanpassen.

Nieuwe documenten

Je krijgt nadien een uitnodiging om een nieuwe identiteitskaart aan te vragen. Je moet bovendien bepaalde documenten (je rijbewijs, je paspoort,…) opnieuw aanvragen. Vergeet ook niet om een aantal organisaties (bijvoorbeeld nutsbedrijven, school, werkgever) te informeren over de voornaamsverandering.

Wat meebrengen

  • je identiteits- of verblijfskaart
  • een verklaring op eer (enkel voor transgenders)
  • als je niet in België geboren bent: je geboorteakte, voorzien van de nodige apostille/legalisatie en een beëdigde vertaling naar het Nederlands
  • je bankkaart of het te betalen bedrag

Prijs

Een voornaam veranderen kost in Temse 200 euro. Transgenders betalen 20 euro. De voornaamsverandering is gratis voor vreemdelingen zonder voornaam in het kader van hun nationaliteitsdossier.

We ontvangen de betaling liefst met bancontact. Cash betalen kan ook.

Je moet verder nog rekening houden met bijkomende kosten voor o.a. het vernieuwen van je identiteitskaart, rijbewijs, paspoort,…

Downloads

Naar top