Veilige schoolomgevingen

Maak een afspraak

Samen met scholen en ouderverenigingen zet onze gemeente in op veilige schoolomgevingen. Al onze schoolomgevingen zijn (variabel) zone 30. Markeringen op de weg laten automobilisten weten dat ze in de buurt van een school zijn.  

De schoolomgevingen in de Dorpstraat, Hollebeek en Azalealaan kregen de afgelopen jaren een uitgebreide facelift met circulatiewijzigingen of het inrichten van fietsstraten.

Deze verbeteringen zorgen ook voor veiligere schoolroutes en -omgevingen:

 • Verkeerslicht dat op rood springt bij te hoge snelheid in de Burgemeester Achiel Heymanstraat
 • Wegmarkeringen
 • Reflectoren aan zebrapaden
 • Langer zebrapad aan de Parklaan zodat bestuurders verder van de overstekende voetgangers en fietsers moeten stoppen
 • Akkerstraat en Kaaistraat zijn schoolstraat
 • Inzet van gemachtigd opzichters
 • Conflictvrij oversteken aan de Edgard Tinelplaats
 • Betere fietsroutes aan de Hoogkamerstraat
 • Veiligere fietsoversteek in de Gasthuisstraat
 • ...

Zorg mee voor een veilige schoolomgeving

Signalisatie en infrastructuur helpen maar het is vooral aan de weggebruikers om ervoor te zorgen dat de schoolomgevingen in onze gemeente veilig zijn en blijven.

Enkele tips

 • Kom niet met de auto naar school. Meer (groot)ouders brengen hun kind met de auto naar school, waardoor de drukte enkel toeneemt. Laat de auto staan en kom te voet of met de fiets.
 • Zorg dat je zichtbaar bent. Controleer de verlichting van je fiets. Draag een fluohesje en helm.
 • Met de (elektrische) step? Je moet 16 jaar zijn om met zo'n toestel (buiten de woonerven) te rijden. Vervoer nooit een passagier op een elektrische step.
 • Hou je altijd aan de snelheid.
 • Steek auto's niet zomaar voorbij.
 • Oefen de schoolroute. Vertrek ook op tijd.
 • Toch met de wagen? Respecteer dan de verkeersregels:
  • Parkeer niet op voet-, fiets- en zebrapaden. Respecteer opritten en kruispunten. Parkeer liever verderop in de straat dan vlak aan de schoolpoort. Dat laatste eindje te voet? Dat moet lukken!
  • Hou rekening met kinderen. Ze ervaren het verkeer anders dan volwassenen. Kinderen kennen de gevaren niet.
Naar top