Vastgoedinformatie

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet je heel wat informatie (bv. overheidsplannen, vergunningen, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

Zo doe je een aanvraag voor vastgoedinfo

Alle aanvragen over vastgoedinlichtingen verlopen via het Vastgoedinformatieplatform. Dit is mogelijk via volgende toepassingen:

Kostprijs

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 95 euro (+ indexering) per kadastraal perceel. 

Naast de gemeentelijke retributie wordt er een platformretributie van 36,50 euro aangerekend per kadastraal perceel. Meer informatie over de kostprijsberekening kan je terugvinden op de gebruikersomgeving van het Vastgoedinformatieplatform.

Vragen

Heb je een specifieke vraag (bv. vragen van bodemdeskundigen over risicogrond)? Stel ze dan via vergunningen@temse.be.

Naar top