Vast Bureau (OCMW)

Het Vast Bureau voert de beslissingen uit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Het staat in voor het dagelijks bestuur van het OCMW en het beheer van de goederen en de financiën.

De leden van het Vast Bureau zijn dezelfde als die van het College van Burgemeester en Schepenen. De Burgemeester is voorzitter van het Vast Bureau.

Vergaderingen

De vergaderingen van het Vast Bureau zijn niet openbaar.

Samenstelling

Hugo Maes CD&V

Contact
Frans Boelplein 1 , 9140 Temse
Tel.
03 710 12 52
burgemeester@temse.be
  • Algemene leiding en coördinatie
  • Politie en brandweer
  • Openbare veiligheid en verkeer (politioneel)
  • Communicatie en onthaal
  • Burgerzaken, archief en verkiezingen
  • Technische Dienst en onderhoudswerken in eigen beheer
  • Patrimonium

Functies

Voorzitter
Naar top