Coördinator dataplatform LB365 (B4-B5)

Wat doe je?

Lokaal Bestuur Temse zet voluit in op de digitale transformatie. Het ‘Digitaal Actieplan’ bevat de visie
en digitale strategie van onze organisatie. Je krijgt hierin als coördinator dataplatform LB365 een
coördinerende rol.

Het ‘Digitaal Actieplan’ stelt de ambitieuze doelstelling voorop om “tegen 2027 minstens 80% van de
inwoners tevreden te stellen met de (digitale) dienstverlening, efficiënt geleverd door medewerkers
die zich comfortabel voelen in hun digitale werkomgeving”.

Als coördinator dataplatform LB365 stem je applicaties en informatiesystemen af op de behoeften van de medewerkers en burgers. Daarnaast bewaak je de functionaliteiten en gegevenskoppelingen
binnen de toepassingen die de organisatie gebruikt. Je werkt hiervoor nauw samen met de projectverantwoordelijke publieksgerichte dienstverlening, de informatiebeheerder en team ICT.

Binnen de digitale strategie werd de keuze gemaakt voor LB365 (Microsoft Dynamics) als klantgericht
centraal dossierbeheersysteem. Als coördinator dataplatform LB365 ben je, samen met de collega’s
van team ICT, verantwoordelijk voor de implementatie en het beheer ervan. Je analyseert de
gebruikersbehoeften en vertaalt deze naar oplossingen binnen het platform. Je werkt nauw samen
met de participerende besturen in het LB365-consortium en de Vlaamse ICT-Organisatie (V-ICT-OR). Je neemt een actieve rol op en behartigt de belangen van Lokaal Bestuur Temse binnen dit consortium.

Als coördinator dataplatform LB365 ben je geen data-analist of IT’er. Jouw rol bestaat erin om
gebruikers en eigenaren van informatiesystemen goed met elkaar te laten communiceren en gegevens te ontsluiten. Je werkt nauw samen met de verschillende teams binnen cluster Strategie en
Organisatiebeheersing, maar ook met de teams binnen de andere clusters en laat je hierbij technisch
ondersteunen door team ICT.

Als coördinator dataplatform LB365 ben je tenslotte mee verantwoordelijk voor het verzorgen van
gestructureerde en ad hoc rapportages en overzichten (in Microsoft Power BI) en ondersteun je
medewerkers bij het verzamelen, analyseren, interpreteren en gebruiken van gegevens om de werking van de organisatie (zowel naar besluitvorming, de beleidsvorming en dienstverlening) efficiënter te maken en te verbeteren. Je werkt samen met de informatiebeheerder en team ICT een datastrategie uit.

Interesse? 

Je kan je kandidaat stellen door je motivatiebrief, je curriculum vitae en een kopie van je diploma aan het team Personeel en Organisatieontwikkeling te bezorgen, ten laatste op 30 mei 2024:

  • Via post:
    Lokaal Bestuur Temse, T.a.v. Caroline Vercauteren, team Personeel en Organisatieontwikkeling, Frans Boelplein 1, 9140 Temse. In de linkerbovenhoek van de envelop vermeld je ‘coördinator dataplatform LB365’.

  • Via e-mail: jobs@temse.be. In het vak onderwerp vermeld je ‘coördinator dataplatform LB365’.

Downloads

Naar top