Uittreksel uit de bevolkingsregisters

Vraag online aan

Inhoud

Een uittreksel uit de bevolkingsregisters bevestigt dat een inwoner is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Het attest bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

 • naam en voornamen
 • datum en plaats van geboorte
 • rijksregisternummer
 • woonplaats
 • burgerlijke staat
 • beroep
 • nationaliteit
 • de datum vanaf wanneer je ingeschreven bent in de bevolkingsregisters van je gemeente

Voorwaarden

Volgende personen kunnen een uittreksel uit de bevolkingsregisters aanvragen:

 • de betrokkene zelf
 • de wettelijke vertegenwoordiger (bv. ouder of voogd)
 • derden, als de afgifte ervan voorgeschreven is door de wet
 • een derde die in het bezit is van een volmacht en (een kopie van) de identiteitskaart van betrokkene

Procedure

Je vraagt een uittreksel uit de bevolkingsregisters aan bij het team Burgerzaken. Dit kan:

 • online
 • persoonlijk bij de Snelbalie (zonder afspraak)

Is het attest bestemd voor het buitenland? Vermeld dan bij je aanvraag of er al dan niet een e-apostille/e-legalisatie nodig is en voor welk land je het attest nodig hebt. 

Wat meebrengen

 • je identiteits- of verblijfskaart
 • als je het attest van iemand anders aanvraagt:
  • een volmacht en (een kopie van) de identiteitskaart van betrokkene OF
  • het ingevulde aanvraagformulier

Prijs

Het aanvragen van een uittreksel uit de bevolkingsregisters is gratis. Een apostille of legalisatie kost 20 euro per document.

Downloads

Naar top