Uitbatingsvergunning nachtwinkels en belwinkels

Vraag je uitbatingsvergunning aan Maak een afspraak

Inhoud

Wil je een nacht- of belwinkel uitbaten? Dan heb je hiervoor een uitbatingsvergunning nodig. Als je meerdere nacht- of belwinkels uitbaat, heb je voor elke locatie een aparte vergunning nodig.

Een nachtwinkel is een handelszaak die:

 • niet groter is dan 150 m2
 • enkel algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen verkoopt
 • op een duidelijke en permanente manier 'nachtwinkel' vermeldt

Nachtwinkels mogen pas openen vanaf 18 u. en moeten om 2 u. sluiten.

Een privaat bureau voor telecommunicatie (belwinkel) is een vestiging die:

 • voor het publiek toegankelijk is
 • telecommunicatiediensten (telefoon en internet) aanbiedt

Belwinkels moeten gesloten zijn tussen 20 u. en 5 u.

Voorwaarden

Administratief onderzoek

Voordat je een uitbatingsvergunning krijgt, worden een aantal onderzoeken uitgevoerd:

 • brandveiligheidsonderzoek
 • financieel onderzoek
 • moraliteitsonderzoek
 • stedenbouwkundig onderzoek
 • milieutechnisch onderzoek
 • onderzoek naar vestigingsmodaliteiten

Als uitbater ben je verplicht alle wijzigingen in de inrichting, die een verandering uitmaken ten opzichte van de veiligheid, onmiddellijk te melden aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Geldigheidsduur

De vergunning vervalt bij een of meerdere van de volgende omstandigheden:

 • als de uitbater verandert of bij overlijden
 • als de nacht- of belwinkel meer dan 6 maanden onafgebroken gesloten is
 • als de nacht- of belwinkel failliet is
 • als de nacht- of belwinkel gerechtelijk verzegeld is
 • als het pand van functie verandert

De vergunning wordt afgeleverd aan een uitbater voor een bepaalde vestiging. De vergunning kan dus niet worden overgedragen aan een andere uitbater of aan een andere vestiging.

Procedure

Je vraagt een uitbatingsvergunning aan in de gemeente waar de nacht- of belwinkel gevestigd is. Bij het standaard aanvraagformulier voeg je volgende documenten toe:

 • uittreksel uit het strafregister (type 596.2) van:
  • de exploitant
  • als de exploitant een rechtspersoon is: ook de uittreksels van zijn vertegenwoordiger
 • kopie van de identiteitskaart van alle personen die deelnemen aan de exploitatie
 • kopie van de beroepskaart (indien van toepassing)
 • geldig bewijs van de brandverzekering en de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating
 • kopie van de eigendomsakte (als de aanvrager eigenaar is)

Extra documenten

 • Voor de uitbating van een nachtwinkel:
  • de registratie, erkenning of toelating van het FAVV
  • een kopie van de beroepsaangifte 108 voor tabak
  • een kopie van de drankvergunning
  • een plan van de handelszaak met aanduiding van de oppervlakte
 • Voor de uitbating van een belwinkel:
  • een overzicht van de operatoren van wie prepaid SIM- en/of herlaadkaart verkocht (zullen) worden

Aanvraag

Je dient je aanvraag via het webformulier in. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de toekenning van de vergunning.

Prijs

De jaarlijkse belasting op nacht- en belwinkels bedraagt voor 2022 1 500 euro.

Regelgeving

 • decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
 • gemeentelijk politiereglement: hoofdstuk 6 afdeling 1
Naar top