Tweede verblijven

Maak een afspraak

Inhoud

Lokaal Bestuur Temse heft een belasting op tweede verblijven (woningen zonder inschrijving in het bevolkingsregister).

Een 'woning zonder inschrijving in het bevolkingsregister' is een woning waar op 1 januari van het aanslagjaar niemand is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van gemeente Temse.

Bezwaar indienen

De belastingplichtige kan bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn. Je dient het bezwaar in binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag.

Uitzonderingen

Je kan een vrijstelling krijgen als de woning tijdelijk niet bewoonbaar is door verbouwingswerken. Je bezorgt ons dan de nodige bewijzen: een omgevingsvergunning of info over de renovatiewerken.

Voor wie

De natuurlijke of rechtspersoon die op 1 januari van het aanslagjaar eigenaar is van de woning zonder inschrijving in het bevolkingsregister (zie artikel 4 van het reglement belasting op tweede verblijven).

Gerelateerde items

Naar top