Toegankelijkheid

Lokaal Bestuur Temse streeft ernaar digitaal toegankelijk te zijn en iedereen op een gebruikersvriendelijke manier toegang te geven tot online informatie en dienstverlening van goede kwaliteit.

Lokaal Bestuur Temse streeft er in dit kader naar haar website toegankelijk te maken overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de websites www.temse.be en www.opgroeienInTemse.be.

Nalevingsstatus

De websites www.temse.be en www.opgroeienInTemse.be voldoen zo goed mogelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA.

De website voldoet technisch en lay-outmatig volledig aan de Europese toegankelijkheidsrichtlijnen.   

Bij de implementatie van het font en de interlinie is gezorgd voor optimale leesbaarheid. Daarnaast kan elke gebruiker in elke browser op de tekst inzoomen tot minstens 200 %, zonder in te boeten aan gebruiksvriendelijkheid.   

Lokaal Bestuur Temse hecht ook belang aan helder en duidelijk taalgebruik en heeft hier op deze site aandacht voor gehad. Is het taalgebruik toch onduidelijk, laat het ons weten via communicatie@temse.be.   

Niet-toegankelijke inhoud

Onevenredige last

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als pdf. De gemeente kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen. We doen ons uiterste best om deze bestanden zo toegankelijk mogelijk te maken. Zo werden er pdf’s doorzoekbaar gemaakt en beperken we de pdf’s op de website door er een webformulier van te maken.

2.2 Buiten de werkingssfeer

Op www.temse.be en www.opgroeienInTemse.be wordt doorgelinkt naar externe websites en platformen, die misschien niet voldoen aan de richtlijnen. De inhoud van deze sites valt buiten het toepassingsgebied van de wetgeving op de toegankelijkheid.

Bevorderen van de toegankelijkheid

Lokaal Bestuur Temse nam, samen met de webleverancier LCP, de volgende maatregelen om de toegankelijkheid van de website te verhogen:

  • Dode linken: er is een wekelijks rapport van ‘dode linken’ in de backoffice van de website.
  • Er werd een tool geïntegreerd om zicht te krijgen op zoektermen waarvoor bezoekers geen resultaten vinden.
  • Via monitoring wordt het gebruik van de website gecontroleerd en wordt ook nagegaan waar mensen vooral naar op zoek zijn, zodat deze informatie prominenter aangeboden of eventueel aangepast kan worden (bv. door de metadata aan te passen).
  • Er is een toegankelijkheidstest geïntegreerd in de site die aangeeft waar zich potentiële problemen rond toegankelijkheid situeren.
  • De webredacteurs kregen via opleidingen zoals bv. ‘schrijven voor het web’ richtlijnen voor toegankelijke webpagina’s.

Lokaal Bestuur Temse blijft werken aan de toegankelijkheid van www.temse.be en www.opgroeienInTemse.be.

Meld toegankelijkheidsproblemen

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het door aan team Communicatie via website@temse.be. Vermeld daarbij het probleem én de link naar de webpagina waar je het probleem bent tegenkomen. Team Communicatie bekijkt dan wat we kunnen doen.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld in maart 2023, samen met webleverancier LCP. Op 20 maart 2023 keurde het College van Burgemeester en Schepenen deze toegankelijkheidsverklaring goed.

Naar top