Tijdelijke afwezigheid melden

Maak een afspraak:

Melding BELGMelding NIET-BELG

Inhoud

Als je meer dan 3 maanden niet aanwezig zal zijn op je domicilieadres, meld je best deze tijdelijke afwezigheid. Zo vermijd je een ambtshalve schrapping.

Je meldt een tijdelijke afwezigheid zo dicht mogelijk bij de datum van de start van de  afwezigheid.

Voorwaarden

De mogelijkheden voor tijdelijke afwezigheid (binnen- of buitenland) worden strikt beperkt tot:

 • verblijf in een verpleeginrichting, rusthuis of psychiatrische instelling
 • studenten
 • gedetineerden
 • beroepsopdrachten in binnen- of buitenland
 • beroepsmilitairen en burgerpersoneel
 • dienstplichtigen (enkel voor niet-Belgen)
 • personeel van de federale politie en meer dan 1 jaar afwezig
 • Belgische diplomatieke ambtenaren
 • personen waarvan de verdwijning sinds 6 maanden of langer gesignaleerd werd aan de lokale of federale politie
 • minder dan 1 jaar afwezig (eenmalig te verlengen met 1 jaar) zijn voor:
  • vakantieverblijf
  • reizen voor je gezondheid
  • studie- of zakenreizen

Je moet ook een hoofdverblijfplaats hebben waar je op elk ogenblik naar kan terugkeren.

Procedure

Melding

Je meldt een tijdelijke afwezigheid bij het team Burgerzaken.

Voor Belgen kan dit:

 • via e-mail (met bijgevoegd aanvraagformulier)
 • persoonlijk (enkel op afspraak)

Voor niet-Belgen kan dit alleen persoonlijk (enkel op afspraak).

Bij de aangifte vermeld je:

 • de naam, voornaam, geboortedatum en eventueel rijksregisternummer van de personen die tijdelijk afwezig zijn
 • het adres waar je tijdelijk verblijft
 • een bewijs met geldige reden

Verlenging

Je kan een tijdelijke afwezigheid 1 keer verlengen met een jaar. Dit doe je bij het team Burgerzaken. 

Wat meebrengen

 • je identiteits- of verblijfskaart
 • het adres waar je tijdelijk verblijft
 • een bewijs met geldige reden

Prijs

Een tijdelijke afwezigheid aangeven is gratis.

Regelgeving

De mogelijkheden tot tijdelijke afwezigheid worden strikt beperkt tot de categorie├źn van personen die opgenomen zijn in artikel 18 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister (gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 9 maart 2017).

Downloads

Gerelateerde items

Naar top