Terrasvergunning

Vraag een terrasvergunning aan Maak een afspraak

Inhoud

Wil je graag een terras plaatsen op het openbaar domein aan je horecazaak? Dan moet je als uitbater een terrasvergunning aanvragen. Op je terras mag je dan losse tafels, stoelen, parasols,... plaatsen die je gemakkelijk terug weg kan nemen.

Voorwaarden

Wil je een overdekte constructie plaatsen waarvan alle elementen één geheel vormen en dat permanent blijft staan? Dan moet je een omgevingsvergunning aanvragen. Ook voor bepaalde elementen, zoals bv. een in de gevel verankerde zonnetent, heb je een omgevingsvergunning nodig.

Om een terrasvergunning te krijgen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 • alle uitbatingsvoorwaarden voor een horeca-inrichting, zoals:
  • correcte registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
  • beschikken over een horecavergunning 
  • beschikken over een drankvergunning
  • registratie/erkenning/toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)
  • beschikken over een objectieve burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering voor brand en ontploffing
 • in orde zijn met de stedenbouwkundige voorwaarden en verplichtingen
 • alle voorwaarden uit het gemeentelijk terrasreglement:
  • voldoende vrije ruimte voorzien voor voetgangers, mensen met een kinderwagen, mensen met een rolstoel,... (minstens 1 meter breed)

Procedure

Vraag een terrasvergunning aan via het webformulier en voeg een plannetje toe met deze info:

 • de afmetingen van het terras
 • het aantal tafels en stoelen
 • de schikking van de tafels en de stoelen
 • de vrije doorgangsruimte voor voetgangers

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist of de aanvraag al dan niet wordt goedgekeurd.

De gemeente kan kiezen om de vergunning tijdelijk of permanent toe te staan en kan de toelating op elk moment weer intrekken.

Prijs

De aanvraag voor een terrasvergunning is gratis.

De kostprijs voor de inname openbaar domein is bepaald in het gemeentelijk belasting- of retributiereglement:

 • van 1 april tot en met 30 september is de inname van het openbaar terrein gratis
 • van 30 september tot en met 1 april betaal je 1 euro per m² per dag

Regelgeving

 • decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen
 • gemeentelijk politiereglement: hoofdstuk 3 afdeling 1 artikel 3
 • besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010, tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is
 • Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening
Naar top