Tenlasteneming bezoek buitenland

Maak een afspraak

Inhoud

Wil je een niet-Belg uitnodigen voor een kort verblijf in België en beschikt hij/zij zelf niet over voldoende bestaansmiddelen? Dan kan je een verbintenis tot tenlasteneming (of bijlage 3bis) aangaan. Dit kan zowel voor visumplichtigen als niet-visumplichtigen.

Voorwaarden

Een verbintenis tot tenlasteneming kan enkel aangegaan worden door een natuurlijke persoon (= de garant) die over voldoende middelen beschikt en die de Belgische nationaliteit bezit of die gemachtigd of toegelaten is om voor onbepaalde duur in België te verblijven.

Procedure

Invullen formulier

Je drukt het formulier ‘Verbintenis tot tenlasteneming’ recto-verso af en vult het in.

Aanmelden Burgerzaken

Je meldt je aan bij het team Burgerzaken (enkel op afspraak). We legaliseren en dateren de handtekening op de tenlasteneming en geven je een attest van gezinssamenstelling mee.

Opsturen verbintenis tot tenlasteneming

Je stuurt de verbintenis tot tenlasteneming, samen met een kopie van je identiteitskaart, de gezinssamenstelling en loonfiches op naar de visumaanvrager. Hij/zij heeft zes maanden na de datum van legalisatie van de verbintenis tot tenlasteneming de tijd om hiermee naar de bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post te gaan om er een visumaanvraag in te dienen. De bevoegde Belgische diplomatieke of consulaire post zal de voorgelegde stukken en je solvabiliteit evalueren.

Bij een niet-visumplichtige of bij een persoon die in een land verblijft waar geen Belgische ambassade is, is er nog een tussenstap voorzien. Aangezien er geen ambassade of consulaat optreedt om de tenlasteneming te beoordelen, stuurt de gemeente het document eerst op naar de Dienst Vreemdelingezaken (DVZ) in Brussel. Pas na goedkeuring word je uitgenodigd om de tenlasteneming op te halen. Nadien stuur je de tenlasteneming op naar de persoon die naar België wil reizen.

Wat meebrengen

  • je identiteitskaart
  • loonfiches van de laatste drie maanden
  • het ingevulde formulier ‘Verbintenis tot tenlasteming’

Prijs

Een verbintenis tot tenlasteneming aangaan is gratis.

Downloads

Naar top