Temse Circulair 2030 visie en actieplan

Leven met beperkte grondstoffen op een eindige planeet met een groeiende wereldbevolking vraagt circulaire manieren van bouwen en wonen, werken en ondernemen, leven en beleven.

In een circulaire economie gaan geen grondstoffen verloren en bestaat er geen afval.

We verlengen de levensduur van producten en hergebruiken materialen en reststoffen zoveel mogelijk. Zo helpt de circulaire economie om de druk op het milieu te doen dalen en vermindert ze de uitstoot van broeikasgassen.

TemseCirculair2030

Temse wil een volledig circulaire gemeente worden. Om dat voor elkaar te krijgen, maakt het Lokaal Bestuur zijn eigen aankopen meer circulair. Daarnaast ondersteunen we circulaire initiatieven van lokale ondernemers en inwoners.

Lokaal Bestuur Temse en partners gebruiken deze globale visie voor Temse Circulair 2030:

  • We denken circulair bij de diensten, beleid, aankopen en aanbestedingen.
  • We benutten het circulair potentieel bij (sociale) economie bedrijven zoveel mogelijk.
  • Inwoners en organisaties participeren en werken actief mee aan de circulaire transitie.
  • We stimuleren samenwerking en synergie tussen bedrijven, met buurgemeenten en in bovenlokale en regionale structuren.
  • We maken van Temse een plek waar circulaire ondernemers en pioniers kunnen experimenteren, connecteren en elkaar versterken.
  • We werken aan een mindshift naar circulair denken door communicatie en sensibilisering. 

Met onze partners, stad Sint-Niklaas, VOKA en ondernemers werken we aan een aantal concrete circulaire projecten richting een Circulair Waasland. 

Naar top