Tegemoetkoming in de vakantiedagen van mindervaliden

Vraag je tegemoetkoming aan

Inhoud

Neem je als inwoner met een handicap deel aan vakanties georganiseerd voor personen met een beperking? Dan kan je een deel van de kosten terug krijgen.

Voorwaarden

  • De vakantie wordt georganiseerd door een vereniging voor gehandicapten en/of moet speciaal voor gehandicapten georganiseerd en aangepast zijn. 
  • Als aanvrager nam je minstens 5 dagen deel aan de vakantie en moet je minstens 66% invaliditeit kunnen aantonen. 

Procedure

Je kan de tegemoetkoming een gans jaar aanvragen via het webformulier.

Wat meebrengen

  • ingevulde formulier (als je het webformulier niet gebruikt)
  • bewijs van invaliditeit
  • bewijs van deelname en betaling van de vakantie

Prijs

10 euro per dag met een maximum van 100 euro per jaar

Naar top