Tegemoetkoming bij plaatsing, aansluiting en huur van een telefoontoestel

Inhoud

Kan je je moeilijk verplaatsen en heb je een sociaal telefoontarief? Dan kan je een tussenkomst krijgen in de installatie- en huurkosten van een telefoontoestel.

Voorwaarden

Je kan je niet verplaatsen zonder hulp van derden en beschikt over een sociaal telefoontarief.

Procedure

De aanvraag gebeurt jaarlijks in de loop van de maand januari door alle telefoonfacturen van het vorige jaar en een doktersattest binnen te brengen bij het onthaal van het Sociaal Huis. 

Wat meebrengen

  • alle telefoonfacturen van het vorige jaar
  • een doktersattest

Prijs

Je krijgt een tussenkomst van 75% van de plaatsing- en aansluitingskosten en 50% van de abonnementskosten van het telefoontoestel.

Naar top