Groendak (gemeentelijke subsidie)

Inhoud

De gemeente moet zich beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Hiervoor voorzien we heel wat acties. Een concrete maatregel is onder meer het bufferen, infiltreren en vertraagd afvoeren van hemelwater via een groendak. Groendaken hebben nog voordelen: ze werken geluidsdempend, vormen een uitstekende isolatie en dragen bij tot een groenere en dus gezondere woonomgeving.

Voorwaarden

  • Je bent eigenaar van de woning of het bedrijf. Indien je geen eigenaar van de woning bent, moeten de eigenaars het aanvraagformulier mee tekenen.
  • De aanleg van een groendak mag niet verplicht zijn door bestaande wettelijke of reglementaire bepalingen.
  • Het groendak moet groter zijn dan 6 m2.
  • Het groendak moet minstens 10 jaar in goede staat behouden worden.
  • Je stemt ermee in dat een vertegenwoordiger van de gemeente de werken komt controleren.

Technische voorwaarden

  • De samenstelling van het groendak moet voldoen aan “TV 229: Groendaken” van het WTCB, zowel voor platte als hellende daken.
  • Het gebouw moet zich op grondgebied van Temse bevinden en stedenbouwkundig vergund of vergund geacht zijn zoals bedoeld in het decreet van 18 mei 1999 (organisatie van de ruimtelijke ordening).
  • De aanleg van het groendak moet volgens de bestaande wettelijke bepalingen gebeuren. Indien nodig vraag je tijdig een omgevingsvergunning aan.

Procedure

Subsidie aanvragen

Vraag je subsidie online aan

Dien je aanvraag in voor de start van de werken. Na goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen kan je aan de slag.

Uitbetaling aanvragen

Vraag je betaling online aan

Prijs

De subsidie bedraagt 15 euro per m2 aangelegd groendak, met een maximum van 60 m2. De subsidie wordt beperkt tot de werkelijke kosten inclusief btw.

Naar top