Strooiplan

Tijdens de winter zorgt de Technische dienst voor de sneeuw- en ijzelbestrijding op het grondgebied van de gemeente Temse.

Algemeen

De Technische dienst houdt voortdurend het weer in de gaten. We volgen de evolutie van lucht-, wegdek- en brugtemperatuur, kans op neerslag. Op basis van deze informatie beslissen we om wel of niet te strooien.

Prioritaire wegen

Bij het strooien geven we voorrang aan de hoofdwegen, bruggen, wegen met buslijnen, de omgeving van het ziekenhuis, de brandweer, het station en schoolomgevingen. Op basis hiervan maken we een lijst met de wegen die prioritair gestrooid worden.

Let op: de Technische dienst strooit enkel op gemeentewegen.

Fietspaden

We proberen tijdens een winterprik de prioritaire fietspaden altijd sneeuw- en ijsvrij te houden. We vegen en strooien onze fietspaden met een fietspadstrooier. Fietspaden die grenzen aan de rijweg worden met de rijweg zelf mee gestrooid.

Voetpaden

We strooien op voetpaden bij openbare gebouwen.

Als inwoner moet je het voetpad aan je woning over een breedte van 1 meter zelf sneeuw- en ijsvrij houden.

Downloads

Naar top