Stemmen bij verkiezingen

Maak een afspraak (op de verkiezingsdag zelf moet je geen afspraak maken)

Inhoud

In 2024 trekken we tweemaal naar de stembus: op zondag 9 juni 2024 voor de Europese, regionale en federale verkiezingen en op zondag 13 oktober 2024 voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen.

 We kiezen vertegenwoordigers voor:
Europese verkiezingenhet Europese parlement
Federale verkiezingende Kamer van Volksvertegenwoordigers
Regionale (Vlaamse) verkiezingenhet Vlaamse parlement
Provinciale verkiezingende Provincieraad
Gemeentelijke verkiezingende Gemeenteraad

Voorwaarden

Belgen

Als Belg ben je stemgerechtigd als je:

  • niet geschorst of uitgesloten bent van het kiesrecht
  • minstens 18 jaar bent, ten laatste op de dag van de verkiezingen. Voor de Europese verkiezingen kan je voortaan stemmen vanaf 16 jaar. Niet-Belgische EU-burgers moeten zich vooraf inschrijven op de kiezerslijst (zie ‘inschrijven op de kiezerslijst’)
  • ingeschreven bent in het bevolkingsregister van je gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten. Ben je Belg die in het buitenland verblijft en ingeschreven is in de consulaire bevolkingsregisters? Dan moet je je inschrijven bij de consulaire beroepspost om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen. Meer info op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Niet-Belgen

Ben je EU-onderdaan? Je kan stemmen voor zowel de Europese als de gemeenteraadsverkiezingen.

Ben je geen EU-onderdaan? Je kan deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen als je vijf jaar ononderbroken je hoofdverblijfplaats in België hebt.

Voor de Europese verkiezingen kan je stemmen vanaf 16 jaar. Voor de gemeenteraadsverkiezingen is dit 18 jaar.

Er is voortaan GEEN opkomstplicht meer bij de verkiezingen van de gemeente- en provincieraad. Voor de Europese, regionale en federale verkiezingen bestaat er WEL nog een opkomstplicht.

Procedure

Je krijgt ten laatste 15 dagen voor de verkiezingen:

  • een oproepingsbrief voor de Europese, regionale en federale verkiezingen
  • een uitnodigingsbrief voor de verkiezingen van de gemeente- en provincieraad

Je gaat naar het stembureau dat vermeld staat op de oproepings- of uitnodigingsbrief die je ontvangt.  

  • te voet of met de fiets naar het stembureau, een goed idee!
  • denk ook eens aan je minder mobiele buur. Heb je nog een plaatsje vrij om hem/haar mee te nemen naar het stembureau?
  • respecteer het uur op de oproepingsbrief voor een vlot verloop

Wat meebrengen

  • de oproepings- of uitnodigingsbrief

Niet ontvangen of verloren? Je kan een duplicaat aanvragen bij het team Burgerzaken (enkel op afspraak, behalve op de verkiezingsdag zelf).

  • je identiteitskaart

Verloren of gestolen? Bel onmiddellijk DOCSTOP en doe aangifte bij de politie (diefstal) of bij het team Burgerzaken (verlies) (enkel op afspraak, behalve op de verkiezingsdag zelf). Gaat het om een verblijfstitel (niet-Belgen), dan moet je aangifte doen bij de politie (zowel bij diefstal als verlies). De politie of het team Burgerzaken geeft je een voorlopig bewijs van identiteit. Dat document volstaat om te kunnen stemmen.

Het loket Burgerzaken is open zonder afspraak op zondag 9 juni 2024  en zondag 13 oktober 2024 van 8 tot 16 u. en dit enkel voor het afhandelen van formaliteiten rond de verkiezingen (duplicaat oproepings- en uitnodigingsbrieven en voorlopig bewijs van identiteit). 

Uitzonderingen

Als je op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan komen, kan je toch je stem uitbrengen door een volmacht te geven aan een andere kiezer.

Naar top