Stemmen bij verkiezingen

Inhoud

In 2024 trekken we tweemaal naar de stembus: op zondag 9 juni 2024 voor de Europese, regionale en federale verkiezingen en op zondag 13 oktober 2024 voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen.

 We kiezen vertegenwoordigers voor:
Europese verkiezingenhet Europese parlement
Federale verkiezingende Kamer van Volksvertegenwoordigers
Regionale (Vlaamse) verkiezingenhet Vlaamse parlement
Provinciale verkiezingende Provincieraad
Gemeentelijke verkiezingende Gemeenteraad

Voorwaarden

Belgen

Als Belg ben je stemgerechtigd als je:

 • niet geschorst of uitgesloten bent van het kiesrecht
 • minstens 18 jaar bent, ten laatste op de dag van de verkiezingen. Voor de Europese verkiezingen moet je voortaan stemmen vanaf 16 jaar.
 • ingeschreven bent in het bevolkingsregister van je gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten. Ben je Belg die in het buitenland verblijft en ingeschreven is in de consulaire bevolkingsregisters? Dan moet je je inschrijven bij de consulaire beroepspost om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen. Meer info op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.

Niet-Belgen

Ben je EU-onderdaan? Je kan stemmen voor zowel de Europese als de gemeenteraadsverkiezingen.

Ben je geen EU-onderdaan? Je kan deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen als je vijf jaar ononderbroken je hoofdverblijfplaats in België hebt.

Voor de Europese verkiezingen kan je stemmen vanaf 16 jaar. Voor de gemeenteraadsverkiezingen is dit 18 jaar.

Niet-Belgen moeten zich vooraf inschrijven op de kiezerslijst als ze willen stemmen (zie ‘inschrijven op de kiezerslijst’).

Er is voortaan GEEN opkomstplicht meer bij de verkiezingen van de gemeente- en provincieraad. Voor de Europese, regionale en federale verkiezingen bestaat er WEL nog een opkomstplicht.

Procedure

Je krijgt ten laatste 15 dagen voor de verkiezingen:

 • een oproepingsbrief voor de Europese, regionale en federale verkiezingen
 • een uitnodigingsbrief voor de verkiezingen van de gemeente- en provincieraad

Je gaat naar het stembureau dat vermeld staat op de oproepings- of uitnodigingsbrief die je ontvangt.  

 • Te voet of met de fiets naar het stembureau, een uitstekend idee!
 • Is dit niet mogelijk, dan is carpoolen een mooi alternatief.
 • Heb je een minder mobiele buur? Neem hem/haar mee naar het stembureau.
 • Wij voorzien een aantal parkeerplaatsen voor mindervaliden. Ze zullen je dankbaar zijn om deze plaatsen niet onterecht in te nemen.
 • Wees ook hoffelijk in het stemlokaal zelf.
 • Door het uur op de oproepingsbrief te respecteren zorg je mee voor minder drukte in de stembureaus.

Hieronder vind je de verschillende stembureaus met de adressen:

BureaunummerLocatieAdres
1(oud) GemeentehuisMarkt 1
2(oud) GemeentehuisMarkt 1
3School TerraTheo De Deckerlaan 2
4School TerraTheo De Deckerlaan 2
5Sporthal TemsicaGasthuisstraat 78/A
6Sporthal TemsicaGasthuisstraat 78/A
7Sporthal TemsicaGasthuisstraat 78/A
8School Hollebeek (paroch. centrum)Prinsenlaan 2
9School Hollebeek (paroch. centrum)Prinsenlaan 2
10School Hollebeek (paroch. centrum)Prinsenlaan 2
11School Hollebeek (paroch. centrum)Prinsenlaan 2
12School De VierklaverAzalealaan 101
13School De VierklaverAzalealaan 101
14School De VierklaverAzalealaan 101
15School De VierklaverAzalealaan 101
16School VelleVelle 129
17School VelleVelle 129
18Emiel NaudtszaalHof ter Elstlaan 7
19Emiel NaudtszaalHof ter Elstlaan 7
20Sporthal Het GelaagSparrenlaan 25
21Sporthal Het GelaagSparrenlaan 25
22Sporthal Het GelaagSparrenlaan 25
23Sporthal TilrodaAntwerpse Steenweg 5
24Sporthal TilrodaAntwerpse Steenweg 5
25Sporthal TilrodaAntwerpse Steenweg 5
26Sporthal TilrodaAntwerpse Steenweg 5

Wat meebrengen

 • de oproepings- of uitnodigingsbrief

Niet ontvangen of verloren? Je kan een duplicaat aanvragen bij de Snelbalie van  Burgerzaken (zonder afspraak).

 • je identiteitskaart

Verloren of gestolen? Bel onmiddellijk DOCSTOP en doe aangifte bij de politie (diefstal) of bij het team Burgerzaken (verlies). Gaat het om een verblijfstitel (niet-Belgen), dan moet je aangifte doen bij de politie (zowel bij diefstal als verlies). De politie of het team Burgerzaken geeft je een voorlopig bewijs van identiteit. Dat document volstaat om te kunnen stemmen.

Het loket Burgerzaken is open zonder afspraak op zondag 9 juni 2024 en zondag 13 oktober 2024 van 8 tot 16 u. en dit enkel voor het afhandelen van formaliteiten rond de verkiezingen (duplicaat oproepingsbrieven en voorlopig bewijs van identiteit). 

Uitzonderingen

Als je op de dag van de verkiezingen niet naar het stembureau kan komen, heb je twee opties:

 • je geeft een volmacht aan een andere kiezer
 • je bezorgt je onthoudingsredenen aan het team Burgerzaken (per post of aan de Snelbalie zonder afspraak). Wij bezorgen dit aan de vrederechter die hierover zal oordelen.
Naar top