Steenbakkerij Steendorp

Er werd een brownfieldconvenant afgesloten om de site van de vroegere Steenbakkerij in Steendorp te ontwikkelen. We gaan voor een natuurgerichte inrichting en een toeristisch-recreatief knooppunt.

De site van de Steenbakkerij (18,57 ha) in Steendorp staat sinds de beëindiging van de activiteiten in 2010 leeg. Momenteel is de site juridisch bestemd voor industriële activiteiten in relatie tot de kleiontginning. Maar door de geïsoleerde ligging in het midden van verschillende waardevolle natuurgebieden is een herbestemming naar kmo of woongebied niet wenselijk.

Visienota

Om een nieuwe geschikte invulling te vinden voor de site zijn de voorbije jaren meerdere gesprekken gevoerd tussen Lokaal Bestuur Temse, de eigenaars, verschillende belangengroepen en overheidsinstanties (over verschillende bevoegdheden en zowel op lokaal, provinciaal als gewestelijk niveau). Resultaat? Een gedragen toekomstvisie voor het gebied vastgelegd in een visienota. Deze visie voorziet een ophoging van de gronden voor landschapsherstel van de Wase cuesta in combinatie met bebossing en zachte toeristisch-recreatieve functies.

Brownfieldconvenant

Voor de herontwikkeling van verwaarloosde, onderbenutte en/of vervuilde sites voorziet de Vlaamse overheid het Brownfielddecreet. De Vlaamse Regering, de eigenaars en Lokaal Bestuur Temse schreven hun engagementen en ambities neer in het brownfieldconvenant '191. Steendorp-Steenbakkerij', dat een afsprakenkader vormt voor de verdere ontwikkeling.

Hoe gaat het nu verder?

Op korte termijn starten de sloopwerken, de ontharding en het tijdelijk gebruik van de terreinen. Voor de invulling op lange termijn start een studieopdracht. Deze studie omvat het onderzoek voor de opmaak van een masterplan, rekening houdend met de financiële haalbaarheid. De precieze omvang van de ophoging, de toeristisch-recreatieve invulling en de ontsluitingsweg naar de site zullen daarin verder worden uitgewerkt. We verwachten het masterplan te kunnen afwerken tegen juni 2024.

Denk mee!

Tijdens de opmaak van het masterplan verzamelen we ideeën en feedback om tot een zo breed mogelijk gedragen, financieel haalbaar ontwerp te komen.

We verzamelen input tijdens:

  • een bevraging van de bevolking (tot 8 maart)
  • een participatiemoment op 13 maart (zaal De Mosterdpot, Gelaagstraat 84 - 19 u.)
  • een participatiemoment op dinsdag 14 mei (op de site zelf - van 17 tot 20 u.)
Naar top