Stedenbouwkundige voorschriften

Er gelden voor alle kadastrale percelen algemene stedenbouwkundige richtlijnen. In veel gevallen komen er ook Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP), verkavelingen of bijzondere plannen van aanleg (BPA) bovenop.

Contacteer team Vergunningen om te weten welke stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften van toepassing zijn op jouw perceel.

Thema's

Naar top