Stedenbouwkundige verordeningen

Stedenbouwkundige verordeningen zijn voorschriften die gelden op het hele grondgebied van de overheid die de verordening afvaardigt. Dit kan het gewest zijn, een provincie of een gemeente.  Naast de gewestelijke en provinciale stedenbouwkundige verordeningen zijn in Temse 3 gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen van toepassing:

  • bescheiden wonen
  • parkeren
  • plaatsing van schotelantennes
Naar top