Stedenbouwkundige verordeningen

Stedenbouwkundige verordeningen zijn voorschriften die gelden op het hele grondgebied van de overheid die de verordening afvaardigt. Dit kan het gewest zijn, een provincie of een gemeente. Naast de gewestelijke en provinciale stedenbouwkundige verordeningen zijn in Temse 4 gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen van toepassing:

  • bescheiden wonen
  • parkeren
  • plaatsing van schotelantennes

De gemeenteraad heeft op 25 maart 2024 een 4e verordening vastgesteld. Deze verordening treedt in werking vanaf publicatie in het Belgisch Staatsblad:

  • financiĆ«le lasten bij omgevingsvergunningen
Naar top