Starten bij Lokaal Bestuur Temse

Kwam je als beste kandidaat uit de selectieprocedure? Proficiat! Voor je aan de slag kan, doorlopen we deze stappen:

Aanstelling

Jouw aanstelling wordt voorgelegd aan het College of het Vast Bureau.

Startdatum

Er wordt samen met jou gekeken naar een startdatum.

Securex

De arbeidsgeneesheer gaat na of je medisch geschikt bent voor het uitoefenen van de job.

Onthaalmoment

Je ondertekent je contract en ontvangt alle verdere informatie over je start.

Start

Welkom aan boord! 

Een nieuwe job, spannend!

Samen werken we aan een effectief en aangenaam inwerkproces. Wij voorzien een onthaal op 3 niveaus: een onthaal door het team Personeel en Organisatieontwikkeling, het onthaal op je eigen dienst en een dag om je wegwijs te maken.

Peter/meter

Als nieuwe medewerker krijg je een peter of meter binnen de organisatie. Hij/zij is een ervaren collega van het team waartoe je behoort en zorgt ervoor dat je je snel thuis voelt bij het Lokaal Bestuur. Ook voor werk gerelateerde en persoonlijke vragen kan je bij jouw peter/meter terecht. Zo krijg je snel inzicht in de gewoontes en organisatiecultuur. Je peter/meter helpt bij het uitbouwen van een netwerk en ondersteunt jou waar nodig.

Loopbaanontwikkeling

Werken voor Lokaal Bestuur Temse betekent zowel op persoonlijk vlak als in je job blijven (bij)leren en groeien. Eén van onze organisatiewaarden, voortdurend in beweging, geldt ook voor jou: je krijgt de kans om door vorming je kennis te vergroten en je talenten verder te ontwikkelen.

Welzijn

Het welzijn van jou als medewerker is belangrijk. Goede afspraken en richtlijnen zorgen voor een duidelijk kader. We stimuleren betrokkenheid in de organisatie zodat elke medewerker een tevreden medewerker is die met plezier en motivatie zijn werkdag begint.

Naar top