Sportsubsidie voor beleidsprioriteit 2

Inhoud

Als lokale jeugdsportvereniging kan je subsidies aanvragen voor je jaarwerking om:

 • de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider voor de begeleiding op het sporttechnische, tactische of sociaalpedagogische vlak te verhogen
 • de kwaliteit van de jeugdsportcoördinator voor de coördinatie van het jeugdsportbeleid in de sportvereniging op het sporttechnisch, beleidsmatige, sociaalpedagogische en organisatorische vlak te verhogen
 • het aantal en de kwalificatie van de jeugdsportbegeleiders en de jeugdsportcoördinatoren te verhogen
 • het aantal erkende sportverenigingen die werken met sportgekwalificeerde jeugdsportbegeleiders en die beschikken over een gediplomeerde jeugdsportcoördinator te verhogen

Voorwaarden

 • De sportvereniging is erkend door Lokaal Bestuur Temse.
 • De sportvereniging heeft een actieve jeugdsportwerking.
 • De sportvereniging is aangesloten bij een erkende Vlaamse Sportfederatie.
 • De sportvereniging kan enkel subsidies ontvangen voor de activiteiten die plaatsvinden in Temse.

Procedure

 • Dien je aanvraag voor 10 september in.
 • Voor 20 september laten we weten of je dossier volledig is. Is het dossier niet volledig? Dan krijg je tot 1 oktober de tijd om de aanvraag te vervolledigen.
 • Voor 15 oktober informeren we je over het voorgestelde subsidiebedrag.
 • Tussen 15 oktober en 1 november kan je, als je niet akkoord gaat met het voorgestelde bedrag of de beslissing, beroep aantekenen via het College van Burgemeester en Schepenen. Na onderzoek van het bezwaarschrift informeren we je voor 15 november over de beslissing.
 • De uitbetaling van de subsidie gebeurt jaarlijks voor 31 december.

Prijs

Het maximum totaalbedrag voor de sportsubsidie beleidsprioriteit 2 is jaarlijks 28 003 euro.

Naar top