Sociaalpedagogische toelage

Vraag de sociaalpedagogische toelage aan

Inhoud

De sociaalpedagogische toelage is een toelage die je als ouder(s) of voogd(en) van een kind of jongere met een beperking jaarlijks kan aanvragen ter compensatie van de thuiszorg die je aan deze persoon biedt. 

Voorwaarden

  • Het kind/de jongere ouder dan 18 jaar heeft een attest van de FOD Sociale Zekerheid waarop wordt vermeld dat hij een vermindering van een mogelijk loon heeft tot een derde of minder van wat een valide persoon op de arbeidsmarkt kan verdienen.

OF

  • Het kind/de jongere heeft recht op een zorgtoeslag van het groeipakket.
  • Het kind/de jongere is inwoner van Temse op 1 januari van het aanvraagjaar en de ouder/voogd neemt de verzorging en opvoeding thuis op voor een kind/jongere met een beperking. Het kind/de jongere mag niet in een instelling verblijven.

Procedure

Je kan jaarlijks een aanvraag indienen via het webformulier. 

Wat meebrengen

  • een ingevuld formulier (als je het webformulier niet gebruikt)
  • attest van de FOD Sociale Zekerheid

Prijs

150 euro per kalenderjaar. Aanvragen voor eind mei worden in juli uitbetaald. De volgende uitbetaling is in december/januari. 

Naar top