Snelheidsovertredingen (GAS 5)

Verweer tegen GAS-boete indienen

Snelheidsovertreders in zones 30 en 50 krijgen in onze gemeente een GAS-boete bij een beperkte snelheidsovertreding.

Sanctie

  • De gasboete voor beperkte snelheidsovertredingen bedraagt 53 euro voor de eerste 10 km/u boven de toegelaten maximumsnelheid.
  • Bij zwaardere overtredingen komt er telkens een bedrag per kilometer bij. Het bedrag van de boete die kan opgelegd worden, is gelijk aan dat van de strafrechtelijke boete die moet betaald worden bij een onmiddellijke inning.
  • Zware snelheidsovertredingen van meer dan 20 km/u worden nog altijd strafrechtelijk vervolgd.

Verweer indienen

Binnen 14 dagen nadat de overtreding is vastgesteld, moet het PV door de politiediensten aan de sanctionerend ambtenaar worden bezorgd. De sanctionerend ambtenaar heeft dan 14 dagen tijd om het PV samen met de vermelding van het bedrag van de GAS-boete aan de overtreder te bezorgen.

De overtreder heeft nadien 30 dagen tijd om de boete te betalen of om éénmaal (online) verweer in te dienen. Voeg bij je verweer alle documenten toe die noodzakelijk zijn om je verweer te staven.

Je kan via bovenstaand webformulier of brief een verweer indienen.

Als je een verweer indient, moet de sanctionerend ambtenaar binnen een termijn van 30 dagen een beslissing nemen. Zo niet, wordt het verweer aanvaard.

Het is niet mogelijk om een gesprek bij de sanctionerend ambtenaar aan te vragen om het verweer toe te lichten. 

Beroep

Je kan tegen een beslissing van de sanctionerend ambtenaar in beroep gaan binnen de termijn van 1 maand na ontvangst van de kennisgeving. De beroepsinstantie is de Politierechtbank van Dendermonde (Noordlaan 31, 9200 Dendermonde).

De gemeente waar de inbreuk plaats vond, is partij in deze procedure. De sanctionerend ambtenaar kan de gemeente vertegenwoordigen op de rechtbank.

Naar top