RUP 11: Sint-Amelberga (26/06/2023)

Het RUP Sint-Amelberga zorgt voor een bestemmingswijziging van gemeenschapsvoorzieningen naar wonen met een woonproject, horeca, handel en dienstverlening op de vroegere schoolsite op de hoek Gasthuisstraat-Pastoor Boelstraat.

Na stopzetting van het Sint-Amelberga Instituut in 2010 is er een herbestemming van de verlaten schoolsite nodig. 

Door de strategische ligging van deze site in het centrum van Temse, tussen Pastoor Boelstraat en Gasthuisstraat, werd een masterplan opgemaakt. In dit plan onderzochten we de verschillende ontwikkelingsmogelijkheden. We kozen voor woongelegenheid, aangevuld met diensten en commerciƫle voorzieningen.

Volgens het gewestplan is de site bestemd als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen, openbare nutsvoorzieningen en deels wonen. Om de reconversie van de site naar wonen, diensten en commerciƫle voorzieningen mogelijk te maken, moet de oorspronkelijke gewestplanbestemming gewijzigd worden via een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP).

Startnota

De startnota werd bekeken via een publieke raadpleging van 11 mei 2018 tot en met 9 juli 2018. Er werd een participatiemoment georganiseerd op 19 mei 2018.

Scopingnota

Op basis van de scopingnota bepaalde het Team MER op 10 december 2021 dat er geen plan-MER moet opgesteld worden voor het voorliggende RUP (dossiernummer SCRI18062).

Voorontwerp

Over het voorontwerp was er een plenaire vergadering op 14 november 2022.

Ontwerp

De gemeenteraad van Temse stelde op 19 december 2022 het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vast. Het openbaar onderzoek liep van 24 januari 2023 tot en met 24 maart 2023.  De Gecoro verwerkte de resultaten van het openbaar onderzoek op 4 mei 2023 en bracht gemotiveerd advies uit bij de gemeenteraad.

Definitief

De gemeenteraad heeft het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vastgesteld op 26 juni 2023. Het werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 25 augustus 2023.

Naar top