Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's)

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's) worden opgemaakt op gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau en moeten op elkaar afgestemd zijn.

Lokaal Bestuur Temse maakt gemeentelijke RUP's op. Een ruimtelijk uitvoerings- of bestemmingsplan legt een vrij lange administratieve weg af vooraleer het van kracht wordt. Belangrijk om te weten is dat je voor de meeste van deze procedures op minstens twee tijdstippen in het proces je mening en opmerkingen kan geven bij een nieuw RUP.

  • In vrijwel elke RUP-procedure is er een informatiemoment met een rondvraag. We willen niet alleen beslissen wat er in jouw buurt zal gebeuren: we willen je graag in een vroeg stadium de kans geven om mee te denken en opmerkingen te geven.
  • In een latere fase moeten we verplicht een openbaar onderzoek doen. Ook dan kan je nog officieel je opmerkingen kwijt.

Geldende RUP's bekijken

Je kan de geldende RUP's voor een bepaald gebied inkijken in AC De Zaat (team Ruimtelijke Planning). Ze zijn ook online beschikbaar.

Thema's

Naar top