Ruimtelijk Structuurplan Temse

Het Ruimtelijk Structuurplan is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van Temse. Dit plan brengt samenhang in de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen over de ruimtelijke ordening.  

Het Ruimtelijk Structuurplan Temse werd door de Deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen goedgekeurd op 9 augustus 2007. Het structuurplan blijft geldig tot het vervangen wordt door het Beleidsplan Ruimte Temse (opstart 2023).

Naar top