Rijbewijs

Maak een afspraak

Inhoud

Als je op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet je een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort, hebben.

Voorwaarden

Als je een rijbewijs wil behalen, moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch rijexamen.

Temse reikt sinds half september 2012 rijbewijzen uit in bankkaartmodel (Europees model). Dit model is 10 jaar geldig en moet je tijdig aanvragen bij de gemeente. Hou rekening met een aflevertermijn van minstens 1 week (langer als er een feestdag in deze periode valt).

De oude papieren modellen zijn geldig tot 2033.

Procedure

Je vraagt een rijbewijs persoonlijk (enkel op afspraak) aan bij het team Burgerzaken.

Bij de aanvraag laten we meteen weten vanaf wanneer je het rijbewijs kan afhalen.

Bij verlies of diefstal van een rijbewijs moet je eerst aangifte doen bij de lokale politie.

Wat meebrengen

Aanvraag

  • je identiteits- of verblijfskaart
  • je voorlopig rijbewijs/huidig rijbewijs
  • het aanvraagformulier dat je gekregen hebt in het examencentrum, correct ingevuld en ondertekend (bij een eerste rijbewijs)
  • je bankkaart of het te betalen bedrag
  • de documenten van de rechtbank (bij een verval
  • een geldig medisch rijgeschiktheidsattest/vakbekwaamheidsattest (indien van toepassing)
  • een attest van verlies/diefstal (indien van toepassing)

De pasfoto en handtekening worden digitaal overgenomen van je elektronische identiteitskaart.

Afhalen

  • je identiteits- of verblijfskaart
  • je huidig rijbewijs of je voorlopig rijbewijs
  • als je het rijbewijs voor iemand anders afhaalt: een volmacht en (een kopie van) de identiteitskaart van betrokkene

Prijs

Een rijbewijs kost 25 euro.

We ontvangen de betaling liefst met bancontact. Cash betalen kan ook.

Downloads

Naar top