Raad van Bestuur Welzijnsvereniging Sleutelzorg

Binnen de Algemene Vergadering van de welzijnsvereniging is een Raad van Bestuur gekozen met 8 leden. De dagelijkse werking is door de Raad van Bestuur gedelegeerd aan een directiecomité.

Samenstelling

Naar top