Projectsubsidie voor bijzondere en gemeenschapsvormende culturele projecten

Vraag je projectsubsidie aan

Verzamel vooraf deze gegevens: begroting, facturen, gegevens van partners, visietekst, beoogde doelstellingen en doelgroepen, motivatie, toegangsprijzen, promotie, planning,... Je hebt ze nodig om het webformulier in te vullen.

Inhoud

Met deze projectsubsidie stimuleren en ondersteunen we bijzondere projecten van verenigingen en (groepen) inwoners die een bijdrage leveren aan het culturele gemeenschapsleven van Temse.

Voorwaarden

  • Alle culturele actoren (verenigingen, kunstenaars,…), scholen en inwoners kunnen een aanvraag indienen (inwoners enkel in een samenwerkingsverband).
  • De initiatiefnemer moet zetel, secretariaat of domicilie in Temse hebben.
  • Een vereniging, organisatie of inwoner kan in eigen naam slechts goedkeuring krijgen voor één aanvraag per jaar.
  • Cultuurprojecten zetten in op samenwerking, cultuureducatie of kansenwerking en behoren niet tot de reguliere werking van een vereniging.
  • Projecten vinden plaats op het grondgebied van Temse en staan open voor iedereen.

Procedure

  • Dien de aanvraag min. 12 weken voor de activiteit in via het webformulier of schriftelijk bij team Cultuur.
  • Na advies van de Cultuurraad beslist het College van Burgemeester en Schepen over de aanvraag.
  • Bij goedkeuring wordt de helft van de toegekende subsidie uitbetaald. De andere helft wordt uitbetaald nadat je het financieel verslag, facturen en bewijsstukken (promotie…) indiende.
  • Het financieel verslag en werkingsverslag worden ingediend binnen de drie maanden na het project.

Prijs

Maximaal 750 euro per project met een maximum van 75% van de subsidieerbare uitgaven (o.a. promotie, uitkoopsommen, huurkosten, publicatiekosten, verzekering,...).

Naar top