Poliovaccinatie registreren

Geef online aan

Inhoud

In België is de poliovaccinatie de enige verplichte vaccinatie voor kinderen.

Voorwaarden

Ouders moeten een bewijs van volledige vaccinatie aan de gemeente bezorgen ten laatste op het moment dat hun kind 18 maanden wordt. Dit geldt zowel voor Belgische als niet-Belgische kinderen.

Procedure

Geboorteaangifte

Bij de geboorteaangifte van je kind krijg je een polioattest. Bewaar dit tot je kind volledig ingeënt is tegen polio. Als je het attest verliest, kan je bij Kind en Gezin een nieuw exemplaar krijgen.

Attest laten invullen

Laat na de laatste dosis (op 15 maanden) het attest invullen door de arts die de baby heeft gevaccineerd.

Attest bezorgen aan gemeente

Bezorg het ingevulde attest aan het team Burgerzaken vóór de baby 18 maanden wordt.

Dit kan:

Prijs

Als je arts het vaccin toedient, betaal je alleen de consultatie. Het vaccin zelf is gratis. Als Kind en Gezin het vaccin toedient, betaal je ook niet voor de consultatie.

Regelgeving

Koninklijk Besluit van 26 oktober 1966 waarbij de inenting tegen poliomyelitis verplicht gesteld wordt

Gerelateerde items

Externe links

Naar top