Polderbesturen

In Temse vallen 3 poldergebieden onder de bevoegdheid van een polderbestuur:

 1. Polder Oost-Sive-Schouselbroek
  Tussen Temse en Steendorp, langs de Schelde
  Ontvanger-griffier: Johan Van Broeck, Oostberg 168, 9140 Temse
  03 771 38 69 - johanvanbroeck@hotmail.com

 2. Tielrodepolder 
  Poldergebied langs de Durme in Tielrode
  Ontvanger-griffier: Stijn Windey, Dorp 1, 9220 Moerzeke
  052 41 25 99 - poldervantielrode@proximus.be  


 3. Polder Schelde-Durme-Oost
  Fusiepolder met hooggelegen gebieden Elversele en Tielrode, afwaterend naar Schelde en Durme
  Ontvanger-griffier: Stijn Windey, Dorp 1, 9220 Moerzeke
  052 41 25 99 - poldersdo@skynet.be   

Groeperen van ingelanden

De minimumoppervlakte van je grond binnen het poldergebied moet 0,5 ha zijn om stemgerechtigd te zijn voor de Algemene Vergadering. Heb je als individu geen stemrecht omdat je land niet groot genoeg is? Dan kan je je groeperen of samenvoegen met andere eigenaars om zo toch een stemgerechtigde voor de Algemene Vergadering te kunnen aanstellen. Om je te groeperen moet je een schriftelijke overeenkomst aan de dijkgraaf bezorgen, aangetekend of tegen ontvangstbewijs.

Tielrodepolder 2024: wie van het recht tot groeperen wil gebruik maken, dient een schriftelijke overeenkomst op te stellen en deze vóór 1 september 2024 per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs aan de dijkgraaf te bezorgen. Aanvraagformulieren en de volledige regelgeving zijn verkrijgbaar op het secretariaat van de polder of kan je hieronder downloaden.

Naar top