Permanente bewegwijzering van een onderneming

Maak een afspraak

Inhoud

Ondernemingen kunnen een aanvraag indienen om langs de openbare weg permanente wegwijzers te plaatsen naar hun onderneming. De wegbeheerder beoordeelt de aanvraag. Voor gemeentewegen is de gemeente bevoegd, voor gewestwegen is het Agentschap Wegen en Verkeer bevoegd.

Voorwaarden

De plaatsing van de bewegwijzering voldoet aan de voorwaarden bepaald in de gemeentelijke, gewestelijke en federale wetgeving.

Procedure

Dien je aanvraag voor permanente bewegwijzering in bij de gemeente.

Gaat het om verkeersborden die geplaatst worden langs een gewestweg, dan bezorgt de gemeente de aanvraag aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Keurt het AWV je aanvraag goed, dan levert en plaatst het AWV de bewegwijzeringsborden.

Prijs

De kosten voor plaatsing en onderhoud van de bewegwijzering zijn voor

  • de gemeente voor de gemeentewegen
  • het Agentschap Wegen en Verkeer voor de gewestwegen
Naar top