Pensioen: aanvraag

Maak een afspraak

Inhoud

Een pensioen is een uitkering die je ontvangt voor een eerdere werkperiode, als je een bepaalde leeftijd hebt bereikt. Of je werknemer, zelfstandige of ambtenaar was, bepaalt hoe je pensioen berekend wordt.

Voorwaarden

De aanvraag voor een pensioen mag je ten vroegste een jaar voor de gekozen ingangsdatum indienen.

Werknemer en zelfstandige

Als je op de wettelijke pensioenleeftijd met pensioen wilt gaan, moet je geen aanvraag indienen. In dat geval onderzoekt de Federale Pensioendienst automatisch je pensioenrecht.

Ambtenaar

Het rustpensioen wordt niet automatisch toegekend. Je moet altijd een aanvraag doen. Uitzondering: bij lichamelijke ongeschiktheid verklaard door Medex.

Procedure

Je kan een pensioenaanvraag indienen via:

  • de website www.mypension.be
  • persoonlijk bij het team Burgerzaken (enkel op afspraak)

Team Burgerzaken kan een aanvraag voor je indienen, maar we kunnen je pensioendossier niet raadplegen.

Wat meebrengen

  • je identiteitskaart
  • eventueel de in te vullen documenten

Gerelateerde items

Naar top