Paardenpolderpad Tielrode-Hamme (10,3 km)

Deze route van 10 km voert je langs dijken, velden, polderlandschap en bos.

Met de veerdienst steek je de Durme over richting Hamme. Daar passeer je De Bunt, Sigmagebied in ontwikkeling. Het infopunt leert je alles over de unieke eigenschappen van het gebied. 

Verder, over de Mirabrug, bereik je het Klein Broek in Elversele. Dit is ook Sigmagebied waar getijdennatuur volop groeit en bloeit. 

Getijdennatuur bestaat uit laaggelegen slikken (die elke dag bij vloed onder water staan) en hoger gelegen schorren (die slechts enkele keren per maand overstromen). Het ritme van eb en vloed, maar ook de unieke overgang van zoet naar zout en het samenspel tussen water, zand en slib brengen een unieke variatie aan biotopen tot leven. En elk biotoop heeft zijn eigen typische bewoners! Dat maakt onze Scheldenatuur heel bijzonder. 

Volg de Scheldedijk verder tot je terug aan het veer in Tielrode uitkomt. 

Naar top