Overlijdensaangifte

Geef een overlijden aan Vraag een naamplaatje aan

Maak een afspraak

Inhoud

Een overlijdensaangifte is de registratie van het overlijden van een persoon bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de plaats van overlijden.

Voorwaarden

Een overlijden moet zo snel mogelijk aangegeven worden bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar de persoon is overleden.

Procedure

Vaststellen overlijden

Als er in je directe omgeving iemand overlijdt, verwittig je onmiddellijk een geneesheer die het overlijden vaststelt. Als het gaat om een gewelddadig of verdacht overlijden, bel je de politie om de nodige vaststellingen te doen. Overlijdt iemand in een ziekenhuis of een andere zorgvoorziening, dan zorgt de verantwoordelijke daar voor een overlijdensattest.

Aangifte overlijden

In de praktijk is het meestal de begrafenisondernemer die alles voor de aangifte van overlijden bij de gemeente in orde brengt. Een begrafenisondernemer kan de aangifte doen:

 • online
 • via e-mail 
 • persoonlijk (enkel op afspraak)

Je kan ook zelf aangifte doen van een overlijden. Dit doe je persoonlijk (enkel op afspraak) bij het team Burgerzaken.

Bij columbarium of strooiweide kan de familie kiezen voor een uniform naamplaatje (75 euro).

Overlijden in het buitenland? Doe dan aangifte bij de plaatselijke overheid, die een akte van overlijden zal opmaken. Je kan daarna het overlijden laten registreren bij de gemeente.

Wat meebrengen

 • een attest van overlijden (model IIIC), ingevuld door de arts die het overlijden vaststelde
 • een medisch attest van de vaststellende arts waarin letterlijk geschreven staat dat het overlijden te wijten is aan ofwel: een natuurlijke of gewelddadige of verdachte of niet vast te stellen doodsoorzaak
 • de identiteitskaart van de overledene
 • het rijbewijs van de overledene (indien van toepassing)
 • aanvraag toestemming tot begraven/crematie
 • verslag be√ędigd arts (bij crematie)
 • voor niet-inwoners: een attest van de laatste wilsbeschikking, afgeleverd door het gemeentebestuur van de laatste woonplaats
 • voor het begraven buiten het grondgebied van Temse: een 'toelating tot begraven' van het gemeentebestuur van het grondgebied waar de begraafplaats gelegen is
 • bij thuisbewaring urne: aanvraag thuisbewaring ondertekend door alle bloedverwanten 1e graad
 • bij gewelddadig overlijden: een attest 'vrijgave van het lijk' (bij begraving) of een toelating van het parket (bij crematie)

Prijs

Een overlijden aangeven is gratis.

Naar top