Ouderenadviesraad

Bekijk de verslagen van de Ouderenadviesraad

Samenstelling

De ouderenadviesraad bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemene ledenvergadering.

  • In het dagelijks bestuur zetelen vertegenwoordigers van ouderenverenigingen en belangengroepen en ook onafhankelijke leden. Het dagelijks bestuur komt maandelijks samen.
  • Minstens één maal per jaar is er een algemene ledenvergadering.

De stemgerechtigde leden zijn voorzitter Jos Verhulst, Walter Franckaert, Theo Baeke, Ludo Vingerhoeds, Julien Van Geertsom, Ingrid Derkinderen, François Engels, Marie-Rose Heyrman, Erik Peirsman, Michel Menten, Roos Dupon en Sofie Franckaert (LDC 't Achterpoortje). 

De niet-stemgerechtigde vertegenwoordigers van het Lokaal Bestuur zijn schepen van Sociale Zaken Patrick Vermeulen, Welzijnsvereniging-voorzitter Werner Maerevoet, Kelsey De Tender en Miralda Verdickt van team Sociale Zorg.

Werking

De ouderenadviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan, dat sinds 1983 de belangen van de ouderen behartigt bij het lokaal beleid. Hij geeft advies op vraag van het Lokaal Bestuur en ook op eigen initiatief over o.a. het meerjarenplan, de Sleutelpas, het mobiliteitsplan, de inrichting van het nieuwe WZC De Reiger, de organisatie van cultuurevenementen, de energieproblematiek enz.

De raad organiseert regelmatig vormingen en was ook de initiatiefnemer van het ouderenbehoefteonderzoek in 2017 samen met de VUB.

De raad is niet alleen op lokaal niveau actief maar ook in een regionaal ouderenoverlegplatform met andere Wase ouderenadviesraden. Deze raden worden in hun werking ondersteund door de Vlaamse Ouderenraad.

Statuten

Lees onderaan de statuten van de ouderenadviesraad.

Contact

Voorzitter Jos Verhulst
jos.verhulst.50@gmail.com

Downloads

Naar top