Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur aanvragen

Elke overheid is verplicht haar burgers zo goed mogelijk te informeren over het beleid, de regelgeving en de dienstverlening.

Actieve openbaarheid van bestuur

Bij Lokaal Bestuur Temse gebeurt dit via de website, het infoblad, persberichten, brochures, sociale media… Dit is de actieve openbaarheid van bestuur.

Passieve openbaarheid van bestuur

Daarnaast kan iedereen die dit wil een aanvraag indienen om bestuursdocumenten in te kijken, er uitleg over te krijgen of er een afschrift (kopie) van te ontvangen. Dit is de passieve openbaarheid van bestuur.

Elke vraag over openbaarheid van bestuur wordt in een register bijgehouden.

In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar, al gelden er een aantal uitzonderingen:

  • het recht op privacy van burgers en het recht op bescherming van intellectuele eigendommen van bedrijven moet bewaard blijven
  • documenten die nog niet volledig afgewerkt zijn, kunnen niet opgevraagd worden
  • er kan niet geëist worden dat een overheidsdienst bijkomende uitleg geeft of een samenvatting van een omvangrijk dossier maakt
  • bestuursdocumenten mogen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden
  • wanneer de opgevraagde bestuursdocumenten worden hergebruikt, moet toelating gevraagd worden aan het Lokaal Bestuur

Binnen 20 dagen na ontvangst van je aanvraag krijg je een antwoord met de beslissing. Indien er meer tijd nodig is om de informatie te verzamelen of om na te gaan of er een uitzondering van toepassing is, kan deze termijn verlengd worden tot maximum 40 dagen.

Naar top