Openbaar onderzoek en bekendmakingen

Wil je een lopend openbaar onderzoek bekijken?

Maak een afspraak

Vul het OMV_nummer in bij de opmerkingen (verplicht)

Bekijk de lopende openbare onderzoeken online

Bekijk de omgevingsaanvragen en -vergunningen online

Dien een bezwaar in

Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan iedereen een bezwaar indienen tegen een omgevingsvergunningsaanvraag. Je kan dat op één van deze manieren doen:

  1. Digitaal: dien je bezwaar digitaal in via het Omgevingsloket van de Vlaamse overheid.
  2. Schriftelijkstuur een brief naar het College van Burgemeester en Schepenen, Frans Boelplein 1, 9140 Temse
  3. Aan het loket: geef je schriftelijk bezwaar af aan het loket. Je krijgt hiervoor een ontvangstbewijs.Naar top